English? Please contact us for our privacy statement in your language.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cyber Cloud (Heulenslag 25, 2971 VE, Bleskensgraaf – ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 63928906) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Cyber Cloud verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te / aan u te leveren
 • Cyber Cloud analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Cyber Cloud zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Cyber Cloud verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Specifiek worden uw gegevens door de volgende partijen verwerkt:

BettyBlocks

Omdat wij onze diensten primair leveren via het door ons gebouwde platform Cyber Cloud en deze wordt gehost door BettyBlocks (Pettemerstraat 7, 1823 CW Alkmaar) is er sprake van een verwerking. Wij hebben met BettyBlocks een verwerkersovereenkomst afgesloten om uw privacy te beschermen.

Dropbox

Met Dropbox is een zakelijke overeenkomst (Dropbox Business) met passende waarborgen is gesloten en aanvullende privacy reglementen en informatie is onderzocht alvorens gegevens te verstrekken, namelijk:

Google (G-Suite)

Met Google is een overeenkomst met passende waarborgen is gesloten, en aanvullende privacy reglementen en informatie is onderzocht alvorens gegevens te verstrekken namelijk:

De doorgifte van jouw persoonsgegevens vindt veilig plaats en er is een adequaatheidsbesluit van toepassing, deze kunt u hier vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-usprivacy-shield_en

In kaart brengen websitebezoek

Cyber Cloud gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cyber Cloud gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de website van Veilig Internetten.

Uw privacyrechten

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u diverse privacyrechten, namelijk:

 • het recht op inzage en kopie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op gegevenswissing;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

U kunt een verzoek tot uitoefening van één van deze rechten sturen naar [email protected]rcloud.cc. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Cyber Cloud zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

 • Website: www.cybercloud.cc
 • Telefoonnummer: +31 6 11 599 778
 • Bedrijfsadres: Heulenslag 25, 2971 VE, Bleskensgraaf
 • Postadres: Heulenslag 25, 2971 VE, Bleskensgraaf

Beveiliging

Cyber Cloud neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de contactpagina of via [email protected]. Cyber Cloud heeft (minimaal) de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, zowel op servers als endpoint devices.
 • Alle medewerkers worden uitgebreid gescreend, o.a. door middel van een VOG alsmede andere bronnen van informatie.
 • Alle applicaties in gebruik door Cyber Cloud zijn voorzien van 2-Factor-Authenticatie. Dit is verplicht voor iedereen in dienst van Cyber Cloud.
 • Medewerkers worden periodiek getraind op security awareness, o.a. middels gestructureerde trainingen en willekeurige phishing simulaties.
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding TLS (voorheen SSL) . Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen voor de algehele beveiliging van het Cyber Cloud platform en alles wat zich daarin bevindt.