Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Klachtenregeling

Cyber Cloud werkt strikt volgens de afspraken die zij maakt in haar offertes en eventuele andere overeengekomen afspraken per telefoon (+31 085 - 060 1940) en e-mail ([email protected]). Aan de indiening en behandeling van een klacht zijn geen kosten verbonden door Cyber Cloud.

Een klacht dient binnen zes weken schriftelijk (waaronder per e-mail) te worden ingediend, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging, waarover geklaagd wordt, heeft plaatsgevonden. De klacht moet ingediend worden bij: [email protected]
of

Cyber Cloud B.V.
t.a.v. Klachtenbehandeling
Heulenslag 25 | 2971 VE | Bleskensgraaf | Nederland

Het klaagschrift moet in ieder geval bevatten:
a. Naam, adres klager;
b. Datum;
c. Omschrijving van de gedraging en/of dienst waartegen bezwaar wordt gemaakt;
d. De grondslag waarop de klager bezwaar maakt.

De directie beoordeelt de klacht en zorgt dat de behandeling van de klacht, binnen 14 dagen na binnenkomst, bevestigd wordt aan de klager via een ontvangstbevestigingsbrief. Binnen 30 werkdagen na de verzending van de ontvangstbevestigingsbrief neemt de directie een standpunt in met betrekking tot de ingediende klacht. De klager wordt daarvan schriftelijk in kennis gesteld. In eerste instantie zal getracht worden te bemiddelen in de klacht. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zal een onafhankelijke klachtencommissie worden ingeschakeld.

Onze klanten
ctp-eu
dhl
schipper
oaz
vtm
mxmendix
OHH_logo_rgb_white
hbmmachines
montalogo_wit