Techniek

Cyber Cloud scant continu de IT-infrastructuur van uw organisatie op kwetsbaarheden. Dit biedt een structureel overzicht van het beveiligingsniveau van processen, systemen en publieke webapplicaties.

U heeft de digitale buitenkant op orde. Maar kunnen interne medewerkers of hackers op locatie bewust of onbewust systemen onbruikbaar maken of data stelen? Met deze scan krijgt u een goed overzicht

Wij onderzoeken uw webapplicatie, infrastructuur of lokale omgeving op security kwetsbaarheden. U ontvangt een goed overzicht waar u staat en krijgt ook aanbevelingen om de risico’s aan te pakken.

Wij onderzoeken uw mobiele app (Android / IOS) op security kwetsbaarheden. U ontvangt een goed overzicht waar u staat en krijgt ook aanbevelingen om de risico’s aan te pakken.

De Single-Source-of-Truth is de broncode! Bij de code-review onderzoeken wij de broncode systematisch en handmatig op beveiligingstechnische tekortkomingen. Wij geven ook aan hoe u gevonden risico’s in de broncode kunt verhelpen.

Mensen

De eerste stap in security awareness is bepalen waar u nu staat. Dit doen wij door middel van een nulmeting. Wij meten en analyseren op ver-schillende aspecten zoals: Zijn uw medewerkers zich bewust van hun rol bij informatiebeveiliging? Hoe is het voorbeeldgedrag van de directie?

Wij bieden training aan op het gebied van security en AVG om het kennnisniveau binnen uw organisatie te vergroten.

Met een gesimuleerde phishing aanval krijgt u inzicht in welke mate uw medewerkers phishing e-mails herkennen. Dit helpt uw organisatie en informatie veilig te houden tegen social engineering aanvallen. Lees hier meer over onze Phishing Campagnes

Met de Mystery Guest assessment onderzoekt u de fysieke beveiliging van uw IT-systemen. Onze hackers, uitgerust met verborgen camera’s, proberen op creatieve wijze fysieke toegang tot uw pand of datacenter te krijgen. Eenmaal binnen gaan ze op zoek naar gevoelige informatie en kritieke IT-systemen om verder binnen te dringen.

Management

ISO 27001 is wereldwijd één van de bekendste standaarden op het gebied van informatiebeveiliging. Centraal in dit framework staat het Information Security Management System (ISMS), een systeem dat ervoor zorgt dat je als organisatie continu met informatiebeveiliging bezig bent en verbetert. Een ISMS is dus geen tool, maar een proces. Als Cyber Cloud hebben wij ruime ervaring in het uitvoeren van een gap-analyse, zodat u weet waar u nu staat. Het implementeren van een ISMS en/of de set van beheersmaatregelen uit ISO 27001. Maar ook kunnen wij u helpen met het uitvoeren van een pre-audit of het audittraject met een geaccrediteerd auditinstituut verzorgen.

Met deze scan heeft u snel in beeld waar uw organisatie nog werk te doen heeft om compliant te zijn met de AVG / GDPR. Tevens helpen wij met het implementeren van en adviseren bij privacy maatregelen

Cyber Verzekeringen

Deze verzekering dekt de kosten voor forensisch onderzoek, melding van inbreuk, extra kosten die uw klantenservice moet maken en public relations zoals het herstellen van uw reputatie.

Onder deze verzekering worden de kosten van verweer, boete/schadevergoeding, aansprakelijkstelling door derden en van toezichthouders vergoed.

Websitecontent of de inhoud van een e-mail aan een klant kan snel verkeerd worden opgevat of zelfs onbedoeld inbreuk op iemands auteursrechten opleveren. Wanneer u voor de Cyber Aansprakelijkheid Module kiest, helpen wij u bij het afhandelen van schadeclaims die voortvloeien uit de content van uw website en e-mails.

Ingeval van schade aan uw website, programma’s of elektronische gegevens of ingeval van diefstal van een programma of elektronische gegevens door een hacker, heeft u op grond van de Hacker Schade Module recht op vergoeding van de kosten voor herstel of vervanging. Verder regelen wij een beveiligingsexpert die uw systemen naloopt en forensisch onderzoek verricht om de identiteit van de hacker te achterhalen en kunnen wij bovendien een PR-specialist voor u inschakelen.

Een schade onstaat niet alleen wanneer een hacker op uw website en in de beveiliging van gegevens inbreekt. U kunt ook worden gechanteerd met het dreigement dat er op uw systemen zal worden ingebroken als er niet aan bepaalde eisen wordt voldaan. Wanneer u kiest voor de Cyber Afpersing Module schakelen wij een erkend beveiligingsadviesbedrijf in (NetDiligence) om u bij te staan en vergoeden wij ook het bedrag aan losgeld dat u uiteindelijk heeft betaald om de schade voor uw onderneming zo beperkt mogelijk te houden.

Wat zijn de gevolgen voor u wanneer een hacker, concurrent of andere derde het op uw computersystemen gemunt heeft en verhindert dat u online inkomsten genereert? De inkomsten die u in dat geval misloopt, worden op basis van de Cyber Business Interruption Module door ons vergoed.

Verzekeringsadvies en -bemiddeling wordt geleverd via onze partner Waar & Partners.

Controle

U wilt inzicht in de risico’s van uw IT systemen op de (financiële) prestaties, continuïteit of reputatie van uw organisatie? Wij hebben ervaring met diverse nationale en internationale frameworks waar we uw systemen tegen kunnen auditeren

U wilt uw applicaties laten toetsen in het kader van een DigiD koppeling. Wij kunnen dat verzorgen!

Offerte aanvragen

Veiliger worden?

Wij komen graag langs voor een kopje koffie

Afspraak maken
0
klanten gingen je voor